Polityka Prywatności

 RODO

Informujemy, że dane osobowe znajdujące się w bazie danych firmy ODR Piotr Podpora - administratora - przetwarzane są w celach związanych ze świadczeniem naszych usług, w tym na potrzeby bieżącego kontaktu, w celach marketingowych, a także w związku z ewentualnym dochodzeniem roszczeń po wygaśnięciu umowy lub zrealizowaniu zleceń.

Dane kontakowe administratora danych osobowych: ODR Piotr Podpora, ul. Żywnego 21a/134, 02-701 Warszawa.
Z administratorem Państwa danych można skontaktować się poprzez maila:  lub telefonicznie: 22 844 39 85 w każdej sprawie dotyczącj przetwarzania Państwa danych osobowych.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest niezbędność tego przetwarzania do wykonania zlecenia (jeśli świadczymy Państwu jakieś usługi), a także nasz uzasadniony interes, w szczególnosci polegający na prowadzeniu działań marketingowych w celu świadczenia usług, zapoznania z nową ofetrą, unożliwieniu dochodzenia ewentualnych roszczeń.

Państwa dane przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo będą niezbędne do realizowania ww. celów lub do momentu, gdy wyrażą Państwo skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane naszym podwykonawcom, w szczególnosci dostawcom, firmom kurierskim, spedycyjnym itp. wyłącznie w celu realizacji zamówień.

Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych, uzyskania ich kopii od Administratora oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu z przyczyn uzasadnionych Państwa szczególną sytuacją.

Firma ODR Piotr Podpora współpracuje w zakresie produkcji poligraficznych, gadżetowych, projektowych itp. wyłącznie z klientami biznesowymi.


Poprzednia strona: • Galeria
Następna strona: Kontakt